Elan najem jadrnic Biograd (Marina Kornati), Croatia

-25 %
Elan 333

Elan 333

(BAJKA )

09.10. - 16.10.2021
900 € 668 €
Leto Dolžina Ležišča Št. kabin
2002 10,0 6 2
-20 %
Elan 340

Elan 340

(Charlie (Mainsail 2015, G…)

16.10. - 23.10.2021
890 € 704 €
Leto Dolžina Ležišča Št. kabin
2007 9,99 6 2
-20 %
Elan 344 Impression

Elan 344 Impression

(Patriot ( Mainsail 2016, …)

16.10. - 23.10.2021
890 € 704 €
Leto Dolžina Ležišča Št. kabin
2011 10,3 8 (6+2) 3
-28 %
Elan 434 Impression

Elan 434 Impression

(Skatka (sails 2015))

26.03. - 02.04.2022
1.370 € 976 €
Leto Dolžina Ležišča Št. kabin
2008 13,4 10 4
-20 %
Elan 434 Impression

Elan 434 Impression

(Luka X (sails 2015))

16.10. - 23.10.2021
1.300 € 1.029 €
Leto Dolžina Ležišča Št. kabin
2007 13,4 10 4
-20 %
Elan 434 Impression

Elan 434 Impression

(Jordan (sails 2015))

16.10. - 23.10.2021
1.300 € 1.029 €
Leto Dolžina Ležišča Št. kabin
2009 13,4 10 4
-30 %
Elan 514 Impression

Elan 514 Impression

(Lenka (sails 2015))

09.10. - 16.10.2021
1.900 € 1.316 €
Leto Dolžina Ležišča Št. kabin
2008 16,1 11 5
-28 %
Elan 45 Impression
26.03. - 02.04.2022
1.850 € 1.318 €
Leto Dolžina Ležišča Št. kabin
2017 13,85 10 4
-10 %
Elan 40 Impression
04.03. - 11.03.2023
1.480 € 1.332 €
Leto Dolžina Ležišča Št. kabin
2016 11,9 8 3
-14 %
Elan 40 Impression
04.03. - 11.03.2023
1.550 € 1.333 €
Leto Dolžina Ležišča Št. kabin
2018 11,9 8 (6+2) 3
-10 %
Elan 350

Elan 350

(X-Ray)

04.03. - 11.03.2023
1.550 € 1.395 €
Leto Dolžina Ležišča Št. kabin
2012 10,6 8 (6+2) 3
-10 %
Elan 350

Elan 350

(Uniform)

04.03. - 11.03.2023
1.550 € 1.395 €
Leto Dolžina Ležišča Št. kabin
2012 10,6 8 (6+2) 3
Elan 384 Impression-1
10.12. - 17.12.2022
1.400 €
Leto Dolžina Ležišča Št. kabin
2007 11,55 8 3
-20 %
Elan 45 Impression
06.11. - 13.11.2021
1.850 € 1.465 €
Leto Dolžina Ležišča Št. kabin
2018 13,85 10 (8+2) 4
Elan 40 Impression
10.12. - 17.12.2022
1.550 €
Leto Dolžina Ležišča Št. kabin
2019 11,9 8 (6+2) 3
Elan 40 Impression
10.12. - 17.12.2022
1.550 €
Leto Dolžina Ležišča Št. kabin
2019 11,9 8 (6+2) 3
Elan 434 Impression
10.12. - 17.12.2022
1.550 €
Leto Dolžina Ležišča Št. kabin
2007 13,4 10 (8+2) 4
-20 %
Elan Impression 45.1
16.10. - 23.10.2021
2.000 € 1.584 €
Leto Dolžina Ležišča Št. kabin
2020 13,85 8 ( 8 + 2 ) 4
-10 %
Elan 45 Impression
04.03. - 11.03.2023
1.890 € 1.701 €
Leto Dolžina Ležišča Št. kabin
2018 13,85 10 (8+2) 4
Elan 45 Impression
28.01. - 04.02.2023
1.800 €
Leto Dolžina Ležišča Št. kabin
2015 13,85 10 4
-24 %
Elan 50 Impression
26.02. - 05.03.2022
2.400 € 1.824 €
Leto Dolžina Ležišča Št. kabin
2018 15,2 13 (10+2+1) 5 (5+1)
-10 %
Elan Impression 45.1
04.03. - 11.03.2023
2.090 € 1.881 €
Leto Dolžina Ležišča Št. kabin
2020 13,85 10 (8+2) 4
-20 %
Elan 50 Impression
16.10. - 23.10.2021
2.500 € 1.980 €
Leto Dolžina Ležišča Št. kabin
2018 15,2 13 (10+2+1) 5 (5+1)
-10 %
Elan 50 Impression
04.03. - 11.03.2023
2.420 € 2.178 €
Leto Dolžina Ležišča Št. kabin
2019 15,2 12 (10+2) 5